Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

Denominació social

Identitat: RESTAURANTE NAVARRO, SL
Dir. Postal: Diputació, 421 - 08013 Barcelona
Tfno: 93 245 11 64
Email: info@restaurantegorria.com

Finalitat

Per a què usem les dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals en RESTAURANTE NAVARRO, SL; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web http://www.restaurantegorria.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

Restaurante Navarro, SL recull les següents dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 • Formulari de reserves de la web: les dades personals recollides a través d'aquest formulari seran exclusivament utilitzats per a la reserva que realitzi i en cas que ens de el seu consentiment per a finalitats promocionals.

 

 • Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball en les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals en la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les seves dades personals seran exclusivament utilitzats per gestionar la relació laboral amb Restaurante Navarro, SL.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminats passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis o productes. En cas de comprar algun producte, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum. En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d'un any, després del qual, de no haver estat seleccionat, seran esborrats dels nostres sistemes.

En el supòsit que ens donis el teu consentiment per informar-te dels nostres productes o serveis, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas que adquireixis algun producte, i d'acord a la normativa vigent, s'entendrà que ens dónes el seu consentiment per rebre comunicacions comercials nostres. En qualsevol cas pots exercir el dret d'oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Legitimització

Les dades dels clients seran tractades per Restaurante Navarro, SL, així com aquelles relacionats amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les seves dades amb finalitats promocionals si ens ha donat el seu consentiment específic per a això.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, tret que intervingui una llei que obligui a Restaurante Navarro, SL a tal cessió de dades.

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:

 • Dades identificatives (Nom, cognoms)
 • Dades de contacte (email, telèfon, adreça)
 • Dades Bancàries.
 • Historial laboral.

 

En cap cas recollirem dades sensibles

Drets

Tens dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.